INTERNET KONKURS
 

OnLine biblioteka naučne fantastike i fantastike SFBAY (www.datavoyage.com/sfbay)
i
Edicija ZNAK SAGITE
(www.znaksagite.com)

raspisuju

PRVI INTERNET KONKURS ZA SF&F PRIČU
NEAFIRMISANIH AUTORA

Cilj konkursa je popularizacija
naučne fantastike i fantastike.

 

Pravila konkursa:

1. Konkurs se raspisuje u dve kategorije:
- najbolja internet priča po izboru žirija konkursa i,
- najbolja internet priča po izboru čitalaca

2. Pravo učestvovanja imaju svi koji to žele, sa teritorije govornog područja srpskog, hrvatskog i njima srodnih jezika, pod uslovom da pošalju verziju na srpskom ili hrvatskom jeziku.

3. Priče poslate na konkurs mogu da imaju do 10.000 znakova, računajući i znakove razmaka.

4. Jedan autor može učestvovati sa najviše tri rada koja ulaze u konkurenciju u obe kategorije.

5. Na konkursu mogu učestvovati radovi koji su prethodno nigde nisu objavljeni, niti u celosti, niti u delovima u štampanom obliku ili na Internetu, osim na sajtu SFBay. Nisu dozvoljene ni prerade objavljenih priča.

6. Dela će biti postavljena na sajt SFBay i predata žiriju pod šiframa koje će biti generisane za svakog autora. Identitet autora se neće znati sve do konačnog objavljivanja rezultata konkursa.

7. Priče koje pristignu za konkurs biće ocenjene od strane selekcionog žirija i biće izvršen izbor onih koje su prihvaćene za učešće na konkursu. Te priče će biti odmah objavljene na sajtu SFBay sa jasnom naznakom da učestvuju na konkursu. Priče koje ne budu izabrane za konkurs mogu biti objavljene na sajtu u odeljku Priče čitalaca.

8. Čanovi nagradnog žirija konkursa, rangiraće sve radove iz selekcije po redosledu i proglasiti kao nagrađenu ona koja u ukupnom rangu ima najvišu poziciju. Posetioci SFBay će glasati emailom tako što će na adresu sf-prica@dv.co.yu poslati poruku koja će u Subject polju sadržavati reč GLASANJE a u telu poruke će navesti tri dela kojima daju svoj glas i to redosledom počev od najboljeg. U poruci čitalac treba da da svoje podatke: Ime i prezime, godinu i mesto rođenja, punu adresu, broj telefona, i email adresu za kontakt. Isti čitalac ne može glasati više puta. Ukoliko to ipak učini, biće uzeta u obzir samo poslednja njegova poruka sa glasovima.

9. Krajnji rok za slanje radova je 10. januar 2003. godine. Radove treba slati putem emaila na adresu sf-prica@dv.co.yu. Uz svaki rad poslati sledeće podatke: Ime i prezime autora, godinu i mesto rođenja, punu adresu, broj telefona, i email adresu za kontakt.

10. Konačni i kompletni rezultati biće objavljeni u časopisu Znak Sagite, na sajtu Znak Sagite i na sajtu SFBay, a svi učesnici ce biti obavešteni putem email-a.

Nagrade:

1. Najbolje delo po izboru žirija biće objavljeno u časopisu Znak Sagite a na sajtu će dobiti markicu kojom se označava kao internet priča koja je dobila nagradu žirija.

2. Najbolje delo po izboru posetilaca SFBay biće objavljeno u časopisu Znak Sagite а na sajtu će dobiti markicu kojom se označava kao priča koja je na konkursu dobila nagradu čitalaca.

3. Troje čitalaca, učesnika u glasanju, slučajno izabrani, dobiće po besplatan primerak časopisa Znak Sagite sa objavljenim rezultatima konkursa


SF Bay