S F E R A
Sebastijan Adanko

 

 

Jaron Wells se uhvati za prečku na Sferi i odgurnu se nagore. Nošen inercijom, on otplovi pravo do jednog od ulaza u šatl. Osvrnuo se za sobom da još jednom baci pogled na to monumentalno delo Čoveka.

Sfera koja okružuje Sunce i prikuplja svu njegovu energiju, uz to čineći prebivalište za sve one milijarde ljudi koje nemaju mesta na Zemlji. Nalazila se na otprilike dva puta većoj udaljenosti od Sunca nego Zemlja, oko 80 miliona kilometara od orbite Marsa i imala je debljinu od tri metra, što je bilo sasvim dovoljno. U nju je utrošen veći deo materije gasnih džinova u Sunčevom sistemu što je stvorilo određene gravitacione poremećaje, ali to je Zemlji samo godilo, pošto se blago udaljila od Sunca, prigušujući time efekat staklene bašte. Sve u svemu, okolnosti su se uklopile tako da je sve ispalo dobro za Zemlju.

Prešavši pogledom preko tog nemerljivog infracrvenog filtra, jer, Sfera je propuštala isključivo infracrveno zračenje, Jaron uđe u dekompresionu komoru.

Nekoliko minuta kasnije, sedeo je za komandama "Drake"- a, malog, ali zato njegovog šatla.

- Jarone, jesi li potpuno završio s onim napolju? - začu se umilni ženski glas iz druge prostorije.

Drake je, u stvari, bio polovično njegov šatl. Druga polovina je pripadala Rosemary Wells, njegovoj voljenoj supruzi. Iako su se neprestano sukobljavali oko sitnica, ipak su činili savršeno skladan tim. Oboje su zanimale iste stvari, te nikad nije bilo u pitanju šta će im sve to, zašto sve to rade, zašto ne rade nešto drugo. Bili su skoro savršen par.

Jaron se okrete ka njoj da joj odgovori, međutim, zautavio ga je snažan bljesak koji je dopirao spolja, iz svemira.

- Rosie! Dolaz' ovamo, nešto čudno se dešava!

Okrenuo se ka komandnom pultu i počeo munjevito, već uvežbanim pokretima da zadaje komande brodu. Ubrzo mu se priključila i Rosie, te je sve išlo mnogo brže. Brzim skaniranjem okoline utvrdili su da je bljesak potekao negde sa ruba Sunčevog sistema, što je značilo da se sam bljesak dogodio još pre nešto više od pet sati. Naime, toliko je trebalo svetlosti bljeska da stigne do Sfere sa približne razdaljine Plutona.

Pošto su imali zaliha napretek, odlučili su da malo sačekaju, da vide šta će se desiti. Verovatno nisu bili jedini koji su se zadesili iznad omotača, te neće oni biti ti srećnici koji će prvi izvestiti Zemljane o ovoj neobičnoj pojavi, ali će bar biti tu da vide šta je to bilo. Oboje su se nadali da se radi o upadu neke vanzemaljske letelice u Sunčev sistem, a da je bljesak bio manifestacija prolaska kroz nekakav hipersvemir. Ali, sve što su mogli da urade je da se nežno spuste na površinu Sfere i da čekaju.

Dva dana kasnije, kad se već čekanje pretvaralo u dosadu, na radaru se pomoliše prvi znaci prisustva neke neidentifikovane mašine.

Što je bila bliža, sve više informacija su mogli o njoj da dobiju sa detektora. Bila je to, po izgledu, neobična verzija Bussardovog međuzvezdanog nuklearnog ramjet-a, broda koji je kao pogonsko gorivo koristio međuzvezdani vodonik, koji je usisavao u pogonski odeljak preko ogromnog levka koji se nalazio na pramcu broda. Međutim, kod tog tipa broda dolazilo je do erozije levka, jer su čestice međuzvezdane materije pri brzinama bliskim brzini svetlosti imale veliku energiju i ne bi klizile niz levak do ždrela reaktora,nego bi ga probijale.

Kod broda koji su otkrili na detektorima taj problem je bio prevaziđen time što je kao usisni levak bilo korišćeno polje sile i to je bilo ono što im je pomoglo da ga tako brzo detektuju.To polje je bilo ogromno, iako je brod očigledno bio predviđen samo za putovanja unutar zvezdanih sistema.

Nakon nedelju dana, tuđinski brod se nalazio nadomak Sfere. Čim se dotični brod zaustavio, Drake je uzleteo i poceo da kruži oko broda, pomno ga ispitujući svojim senzorima. Međutim, samo par sekundi kasnije, Drake se oteo kontroli i počeo da izvodi besmislene manevre. Jaron i Rosemary su sedeli u pilotskoj kabini bez glasa posmatrajući šta se dešava sa brodom. Najzad, Drake se stabilizovao i zaustavio, pristajući tik uz vanzemaljski brod.

Uprkos svom naprezanju, dvoje ljudi nije moglo da vidi neke značajnije detalje tuđinskog broda, jer su bili preblizu. Sve što su mogli da vide je bila ravna površina izbrazdana nekim čudnim šarama. A onda su Drakeovi kompjuterski terminali oživeli, prvo brljajući i ispisujući nesuvisle podatke, da bi ubrzo počeli sa sistematskim pretraživanjem kompletne memorije brodskog računara. Kad se ta pretraga završila, komunikacioni panel Drakea se uključi i na svim kanalima se zaori poruka:

"Narode Sunčevog sistema!
S kakvim pravom gasite svoju zvezdu?
Zahtevamo od vas da je smesta vratite u prvobitno stanje, inače ćemo pristupiti nasilju. Bića sa našeg rodnog sveta su skoro podivljala kad je nestala najsjajnija zvezda na nebu. Stvorile su se nove religije i novi religijski ratovi, vi ste pretvoreni u mit, u legendu u čije ime su vršena najbezočnija nasilja.

Ponavljamo, ukoliko smesta ne uklonite ovaj omotač, bićemo prisiljeni da to svojeručno učinimo, nanoseći vam pri tom ozbiljnu štetu. Nadamo se da razumete da ovo činimo isključivo iz samoodbrane, hvala unapred."


Copyright ©1999 by SF-BAY. Sva prava zadržana. All rights reserved. You are free to read this document online and make links to it. Copying or duplication of this document is not allowed.