POŠALJITE SVOJU PRIČU
 

Dakle, odlučili ste da nam počaljete svoju priču? Sanjate o tome da jednog dana postanete slavan SF pisac rame uz rame sa Tolkinom, Klarkom, Asimovim i ostalima? Ili ste jednostavno nešto napisali, mislite da je dobro i jednostavno želite da podelite sa drugima? Ili ste možda već afirmisan pisac i želite da neko od svojih ranije objavljenih dela podelite sa posetiocima SFBay? U svakom slučaju dobrodošli ste.


Da bi Vaša priča ušla u izbor treba da ispuni nekoliko uslova:
- da pripada žanru naučne fantastike, fantastike ili horora
- da je originalna i da nam je pošalje autor ili neko drugi uz odobrenje autora
- da je autor sa srpskog, hrvatskog ili njima srodnog govornog područja
- da je tekst pripremljen na odgovarajući način
- priča može biti i ranije objavljivana

Kako pripremiti tekst? Pravila su veoma jednostavna:

U tekst treba upisati sledeće podatke:
- naziv priče
- ime i prezime autora
- ukoliko je priča već objavljena, godinu, izdavača, izdanje i mesto objavljivanja, a ak se radi o romanu, i ISBN broj
- godinu i mesto rođenja autora
- kratku biografiju autora
- listu značajnijih objavljenih dela
- kontakt podatke (za slučaj da se neki izdavač ili časopis zainteresuje za objavljivanje)
- obavezno napomenite da li želite da vaša priča učestvuje na konkursu za internet priču i priložite neophodne podatke tražene za konkurs

Tekst treba formatirati na sledeći način:
- pisan latinicom, CentralEuropean kodnom stranom, izuzetno ćirilicom
- tekst može biti u MS Word, RTF ili HTML formatu,
- tekst NE SME sadržati bilo kakvo formatiranje osim: razmaka između pasusa, masnog, ukošenog i podvučenog teksta. Nemojte koristiti različite fontove ili razičite veličine slova, nemojte praviti uvlaku za prvi red u pasusu pomoću TAB-a ili znakovima razmaka, nemojte podešavati način poravnanja teksta (centriranje, obostrano poravnanje i slično), nemojte koristiti tabulatore i znakove razmaka za poravnanje teksta, nemojte koristiti automatsku numeraciju, nemojte prelamati reči i slično.
- tekst sme biti formatiran samo u slučaju da se šalje u HTML formatu i to tako da u potpunosti poštuje način formatiranja ostalih priča objavljenih na SFBAY sajtu. Ovo nam može pomoći u pripremi za objavljivanje ali očekujemo da nam ovako formatiran tekst šalju samo odlični poznavaoci WEB dizajna. HTML generisan u Microsoft Front Page-u ili Microsoft Word-u NE PRIHVATAMO ni u kakvoj kombinaciji. U svakom slučaju, ako nameravate da nam pošaljete ovako formatiran tekst obavezno nam se javite za uputstva.
- ukoliko želite da pošaljete i ilustracije uz priču, javite se za uputstva, nemojte ih slati bez prethodnog dogovora

Ukoliko ste priču već negde postavili na web onda nam umesto teksta pošaljite link a mi ćemo ga uvrstiti u našu bazu na SFBAY.

Preporuke: ako imate više priča, probajte da odaberete jednu ili dve da pošaljete. Ako baš ne možete da se odlučite pošaljite i tri - četiri ali ne očekujte da će biti objavljeno više od dve. Trudite se da tekst koji pošaljete bude pravopisno ispravan. Ne zaboravite da je ispravno stavljati znak razmaka iza znakova interpunkcije. nemojte razmak stavljati ispred ili ga zaboravljati. Masan tekst koristite samo za podnaslove. Ukošena slova koristite za uvode i citate a ne za dijaloge. I inače, nemojte se iživljavati sa grafičkim izgledom teksta, odstupanja od običnog teksta svedite na najmanju moguću meru i koristite samo kada je to zaista u funkciji čitkosti. Ako preterate onda ćemo mi morati da preoblikujemo Vaš tekst a to ćemo raditi samo ako priča zaista vredi takvog truda. Češće se dešava da priču vratimo autoru i tražimo da je upristoji pa pošalje ponovo.

Slanje priče: kada sve ovo napravite priču pošaljite na adresu sf-prica@dv.co.yu i čekajte da vam javimo da li će Vaša priča biti objavljena.

Napomena o izdavačkim pravima: autor samim slanjem priče za objavljivanje prihvata da ukoliko SFBAY objavi priču dobija sva prava objavljivanja na Internetu. To automatski znači da nije dozvoljeno objavljivanje te priče na drugim SF sajtovima bez naše saglasnosti. Pod objavljivanjem se smatra izmena grafičkog oblika i sadržaja objavljenih dokumenata i njihovo uključivanje na WEB sajt. Postavljanje linkova na priču na SFBAY sajtu je dozvoljeno. Prava na objavljivanje u drugačijim medijima zadržava autor. SFBAY može posredovati između autora i izdavača zainteresovanog za objavljivanje i to će učiniti bez ikakve naknade.


SF Bay